Licență de Jocuri de Noroc la Distanță din Romania

Licență de Jocuri de Noroc la Distanță din Romania

Solicitare Consultanță

Licență de Jocuri de Noroc la Distanță din Romania

Un comitet de supraveghere din cadrul ONJN evaluează cererile și acordă licențele / autorizațiile speciale cerute de lege.

Introducere

În România, Autoritatea responsabilă pentru reglementarea industriei jocurilor de noroc este ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc). În data de 24 februarie 2016, Guvernul României a finalizat și a adoptat reglementări tehnice și operaționale detaliate pentru industria jocurilor de noroc, atât pentru companiile online, cât și pentru cele terestre. Un comitet de supraveghere din cadrul ONJN evaluează cererile și acordă licențele / autorizațiile speciale cerute de lege.

Legislație

Legislația română care are impact asupra activităților de jocuri de noroc cuprinde următoarele acte normative principale:

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc („OUG nr. 77/2009”);
 • Hotărârea Guvernului nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 77/2009 („Legislația secundară”);
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național de Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea OUG nr. 77/2009;
 • Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național de Jocuri de Noroc;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal („Codul fiscal românesc”);
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 • Ordin emis de președintele Oficiului Național de Jocuri de Noroc nr. 47/2016 pentru aprobarea conținutului, rapoartelor și accesului la informațiile transmise de către operatorii de jocuri de noroc de la distanță la Oficiul Național de Jocuri de Noroc;
 • Ordin emis de președintele Oficiului Național de Jocuri de Noroc nr. 48/2016 pentru aprobarea procedurii pentru îndeplinirea condițiilor de conectare a sloturilor terestre și jocurilor de noroc de tip pariuri; și
 • Ordin emis de președintele Oficiului Național de Jocuri de Noroc nr. 93/2016 pentru aprobarea cerințelor obligatorii pentru certificarea și auditul sistemelor de jocuri la distanță.

Ca principiu, regulamentul românesc permite oferirea oricărui produs relevant pe piața românească, atât sub formă terestră, cât și în forme digitale / online, cu condiția ca licențele și autorizațiile necesare să fie obținute de către operatorul intenționat pentru a oferi produsul relevant.

Jocurile sociale / de îndemânare nu sunt reglementate în mod expres în conformitate cu legislația românească a jocurilor de noroc și nu ar trebui în mod normal calificate ca jocuri de noroc. Astfel, în conformitate cu OUG nr. 77/2009, un joc de noroc este definit ca un produs care întrunește cumulativ următoarele caracteristici:

 • perceperea unei taxe de participare;
 • jocul se bazează pe selecția aleatorie a rezultatelor;
 • câștiguri monetare; și
 • oferirea publică a jocului respectiv de către organizator participanților.

Prin urmare, orice joc care nu are unul (sau mai multe) din elementele obligatorii furnizate de definiția legală nu ar trebui să fie calificat ca joc de noroc și, în principiu, nu ar trebui permis în România fără a obține licențele și autorizațiile impuse. prin regulamentul jocurilor de noroc.

Procesul de licențiere

O licență trebuie obținută de la ONJN de către toți operatorii care doresc să organizeze activități de jocuri de noroc în România. După ce Comitetul a evaluat cu succes dosarul reclamantului, o licență poate fi acordată individual pentru o perioadă de 10 ani. Aceasta exclude jocurile temporare, caz în care licența este acordată pentru o perioadă limitată de 3 luni. În plus, trebuie obținută o autorizație de la ONJN. Taxele aferente licențelor și autorizației sunt enumerate mai jos.

Cerințele impuse de ONJN includ:

 • Reședință în România. Operatorii care doresc să ofere serviciile lor jucătorilor români trebuie să fie rezidenți ai României, UE sau SEE și trebuie să obțină licențele și autorizațiile relevante de la ONJN. În cazul în care societatea este o entitate străină, aceasta trebuie să numească un reprezentant autorizat local, al cărui domiciliu se află în România, să se ocupe de autoritățile competente din țară și să aibă puterea de a încheia contracte în numele său
 • Deschiderea unui cont bancar la una dintre băncile din România unde operatorul ar trebui să depună banii jucătorilor. Operatorii de jocuri de noroc licențiat vor putea să plătească jucătorilor doar prin intermediul procesatorilor de plăți care au fost aprobați de ONJN
  Cerințe privind capitalul social minim al companiei, în funcție de tipul de joc pe care îl oferă
 • O declarație lunară cu detalii privind veniturile provenite din jocurile de schimbare, precum și taxele datorate va trebui să fie înaintată ONJN pe un formular standard
 • Respectarea principiilor privind protecția minorilor, precum și a conținutului materialului promoțional utilizat și a locațiilor în care pot fi afișate

Taxe de autorizare și de autorizare

I. Taxele de licență ale organizatorului jocurilor de noroc (anual):

A.            For lottery games: EUR 115 000
B.            For mutual betting: EUR 45 000
C.            For fixed-rate betting: EUR 25 000
D.            For counterpart betting: EUR 25 000
E.            For games of chance characteristic of casinos: EUR 95 000
F.            For games of chance characteristic of poker clubs: EUR 15 000
G.            For slot machine-type games: EUR 20 000
H.            For bingo games taking place in gambling halls: EUR 10 000
I.             For bingo games of chance organized via television network systems: EUR 70 000
J.            For remote games of chance, there are three categories of license as follow:
1st Class Licence: This is granted to operators organizing remote games of chance, who have direct contracts with players, and is calculated according to the organizer’s turnover.
2nd Class Licence: for legal persons involved in the field of traditional and remote games of chance, as well as conformity evaluation bodies. This is subject to a fee of EUR 6000/ year.
3rd Class Licence: for the State monopoly remote games provided for in Article 10(1)(h) of the Emergency Ordinance.
K.            For poker festivals EUR 5 000
L.            For temporary casino-type games (valid three months) EUR 23 750
M.            For temporary slot machine-type games (valid three months) EUR 5 000
N.            For temporary bingo-type games in halls (valid three months) EUR 2 500
O.            For tombola type of games – traditional game EUR 5 000
P.            For video lottery game – traditional game EUR 50 000

II. Taxele de autorizare ale operatorului de jocuri de noroc (anual):

A.            For traditional lottery-type games:     EUR 180 000
B.            For mutual betting – traditional: 16 % of the organizer’s income from games of chance, as defined in Article 11 of this Emergency Ordinance, but not less than:     EUR 90 000
C.            For fixed-rate betting – traditional: 16 % of the organizer’s income from games of chance, as defined in Article 11 of this Emergency Ordinance, but not less than:     EUR 90 000
D.            For counterpart betting – traditional: 16 % of the organizer’s income from games of chance, as defined in Article 11 of this Emergency Ordinance, but not less than:     EUR 90 000
E. For games of chance characteristic of casinos:
for each table, in the city of Bucharest:     EUR 60 000
for each table, in other locations than the city of Bucharest:     EUR 30 000
F.            For poker clubs:
for each premises, in the city of Bucharest:     EUR 70 000
for each premises, in locations other than the city of Bucharest:     EUR 30 000
G.           For each slot machine-type piece of gaming equipment:
Slot machine Class A   EUR 2 600
Electronic devices offering limited-risk winnings, Class B   EUR 1 500
H.            For bingo games taking place in gambling halls:   EUR 7 000
for each hall, as well as 3 % of the nominal value of cards purchased from Imprimeria Naţională SA, the Romanian National Printing Company, which is paid in advance to the State Treasury; a payment order endorsed by the treasury is presented when the cards are collected
I.             For bingo games of chance organized via television network systems: 16 % of the organizer’s income, as defined in Article 11 of this Emergency Ordinance, but not less than EUR 115 000
J.             For 1st Class remote games of chance: 16 % of the organizer’s income from games of chance, as they are defined in Article 11 of this Emergency Ordinance but no less than EUR 100 000
K.            For 3rd Class remote games of chance: 16 % of the organizer’s income from games of chance, as they are defined in Article 11 of this Emergency Ordinance but no less than  EUR 100 000
L.             For poker festivals    EUR 20 000
M.          for temporary casino-type games (valid three months)    EUR 10 000
N.           for temporary Class A slot machine-type games (valid three months)    EUR 650
O.           for temporary bingo-type games in halls (valid three months)    EUR 1 750
for each location, as well as 3 % of the nominal value of cards purchased from Imprimeria Naţională SA, which is paid in advance to the State Treasury; a payment order endorsed by the treasury is presented when the cards are collected.

P.             for tombola type of games – traditional game: 16% of the organizer’s income from games of chance, as they are defined in Article 11 of this Emergency Ordinance.

Taxe speciale:

A. Pentru loteria video (VLT): 3% s-au aplicat veniturilor operatorului licențiat din jocuri de noroc. Taxa va fi transferată integral la bugetul de stat până în a 25-a zi (inclusiv) a lunii următoare, pentru luna precedentă. Taxa colectată va fi alocată anual, conform Legii bugetului de stat, Ministerului Tineretului și Sportului pentru sprijinirea activităților sportive la nivel național, precum și finanțarea cluburilor sportive, centrelor pentru copii și juniori.

B. Taxa de acces – bilet de intrare:

 • pentru jocuri de noroc caracteristice cazinourilor: 50 RON
 • pentru jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker: 30 RON

C. Taxa suplimentară pentru jocurile de noroc caracteristice sloturilor prevăzute la art. 10 (1) litera (e) punctul (i) pentru loteria video (VLT): 400 EUR / stație autorizată / an, plătit de organizator împreună cu taxa de licență.

D. Taxele de administrare pentru aplicația de licență pentru jocuri de noroc la distanță:

Taxa de analiză a documentelor: 2.500 EUR plătite la depunerea cererii de licență la distanță pentru jocuri de noroc, împreună cu depunerea documentelor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;

Taxă de licență: 8.500 EUR / an / licență.

Solicitare Consultanță

Call Us

+40 773 939 033

E-mail

hello@szilaghi.com

© 2020 All rights reserved Szilaghi Consulting. We do move your World.