ROMÂNIA
Licență Jocuri de Noroc Online

Obținerea licențelor pentru activități de jocuri de noroc, consultanță și planificare fiscală, strategie juridică, consultanță, avize juridice și rapoarte, înregistrarea companiilor din jurisdicțiile europene fără a necesita licențierea activităților conexe.

Licență Jocuri de Noroc Online din România

Un comitet de supraveghere din cadrul ONJN evaluează cererile și acordă licențele / autorizațiile speciale cerute de lege.

România este a 12-a țară ca mărime a Uniunii Europene, cu o suprafață totală de 238.397 de kilometri pătrați. Situată la intersecția Europei Centrale, de Est și de Sud-Est, se învecinează cu Marea Neagră la sud-est, Bulgaria la sud, Ucraina la nord, Ungaria la vest, Serbia la sud-vest și Moldova la est.

Potrivit Băncii Mondiale, România este o țară cu venituri mari, cu o economie mixtă. România este un exportator net de energie electrică și al 48-lea la nivel mondial în ceea ce privește consumul de energie electrică.

Potrivit Bloomberg, în 2013 România s-a clasat pe locul 5 în lume, iar potrivit The Independent, ea ocupă locul 1 în Europa la viteza internetului, Timișoara clasându-se printre cele mai mari din lume. Turismul contribuie semnificativ la economia românească, generând în jur de 5% din PIB. În 2014, România avea 32.500 de companii active în industria hotelieră și restaurante, cu o cifră de afaceri totală de 2,6 miliarde EUR. Numărul de turiști a crescut constant, ajungând la 9,33 milioane de turiști străini în 2016, potrivit World Bank.

Din 2000, România a atras cantități tot mai mari de investiții străine, devenind cea mai mare destinație de investiții din sud-estul și centrul Europei. Industria jocurilor online este foarte bine reglementată și în conformitate cu modelele legislative din UE, dar cu o impozitare mai bună și multe avantaje suplimentare. Piața românească a jocurilor de noroc este o întreprindere în creștere rapidă, apărând ca o destinație europeană atractivă pentru operatori internaționali de renume.

În România, Autoritatea responsabilă de reglementarea industriei jocurilor de noroc este ONJN (Oficiul Național Pentru Jocuri de Noroc). Pe 24 februarie 2016, Guvernul României a finalizat și a adoptat reglementări tehnice și operaționale detaliate pentru industria jocurilor de noroc atât pentru companiile online, cât și pentru cele terestre. Un comitet de supraveghere din cadrul ONJN evaluează cererile și acordă licențele / autorizațiile specifice cerute de lege.

Meriți cel mai bun rezultat!

VĂ VOM ASISTA SĂ ÎL OBȚINEȚI

Vorbiți astăzi cu un consultant

Leave this field blank

Spuneți-ne cum putem fi de folos și unul dintre membrii echipei noastre vă va contacta.

Licență Jocuri de Noroc România

Legislație

Legislația română care afectează activitățile de jocuri de noroc cuprinde următoarele acte normative principale:

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc („OUG nr. 77/2009”);
 • Hotărârea Guvernului nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a OUG nr. 77/2009 („Legislația secundară”);
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea OUG nr. 77/2009;
 • Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal („Codul fiscal român”);
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Procedura de licențiere

Licența de clasa 2 este un tip de licență introdus în legislația privind jocurile de noroc și este obligatorie pentru persoanele juridice implicate în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță, precum și pentru organismele de evaluare a conformității.

Companiile obligate să dețină o licență clasa 2:

 • operatorii care oferă facilități de gestionare și găzduire pe platforma de jocuri;
 • operatorii economici care desfășoară activitățile de producție, distribuție, reparații și întreținere pentru jocuri de noroc, import, export, achiziție intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activități cu jocuri de noroc, în scopul comercializării sau utilizării, sub orice formă, în România;
 • procesatori de plăți;
 • companii producătoare și / sau distribuitoare de software specializate în domeniul jocurilor de noroc;
 • afiliați;
 • certificatori;
 • auditori;
 • organismele de evaluare a conformității.

Menționăm mai jos câteva particularități ale acestui tip de licență:

 • se acordă la cerere începând cu data de 1 a lunii următoare după aprobarea documentației și după efectuarea plății
 • este valabil 10 ani de la momentul acordării, cu condiția ca impozitul să fie plătit în fiecare an
 • taxa este de 6000 euro / an

Pentru a obține o licență de clasa 2, operatorii economici trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care: să fie autorizați, conform legii, să desfășoare activitatea economică pentru care solicită licența, să dispună de mijloacele și personalul necesar pentru desfășurați activitatea. că nu au datorii la bugetul de stat, administratorii și asociații nu au fost condamnați printr-o decizie de condamnare definitivă pentru care reabilitarea nu a intervenit și să nu se afle într-o stare de incompatibilitate, potrivit legii.

Condiții de licențiere în funcție de tipul de activitate conexă oferită de operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc din România

 • operatorii economici, care oferă facilități de gestionare și găzduire pe platforma de jocuri vor dovedi proprietatea sau utilizarea platformei informatice / spațiului de găzduire a serverelor de jocuri de noroc specifice, vor face declarații de conformitate a serviciilor pe care le pot furniza în domeniul jocurilor de noroc;
 • operatorii economici care desfășoară activități de producție, distribuție, inclusiv cei care oferă programe / dispozitive pentru desfășurarea sau gestionarea activității de jocuri de noroc, furnizorilor de servicii de reparații și întreținere pentru jocuri de noroc, import, export, achiziție intracomunitară, livrare intracomunitară sau altele activitățile cu componente sau mijloace de joc vor depune declarații de conformitate ale produselor și serviciilor oferite de operatorul economic și certificatele de cazier judiciar ale operatorului economic și ale reprezentanților săi legali.
 • procesatorii de plăți vor prezenta documentele de autorizare ca instituție de plată și certificatele de cazier judiciar ale operatorului economic și ale reprezentanților săi legali.
 • companiile producătoare și / sau distribuitoare de software specializate în domeniul jocurilor de noroc, precum și companiile care transmit imagini cu jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, vor prezenta documentele care atestă dreptul de autor / distribuție al programului de calculator specific, reprezentanții legali vor depune declarații de conformitate ale produselor și serviciilor oferite și certificatele de cazier judiciar ale operatorului economic și ale reprezentanților legali ai acestuia.
 • persoanele afiliate vor transmite o descriere a activității desfășurate, precum și domeniile de internet pe care vor opera și certificatele de cazier judiciar ale operatorului economic și ale reprezentanților legali ai acestuia.
 • certificatorii vor dovedi că dețin cel puțin una dintre acreditările ISO: ISO 17025, ISO 17020 și nu se află într-o relație interdependentă cu un organizator de jocuri de noroc, care ar putea împiedica activitatea;
 • auditorii vor dovedi că au cel puțin una dintre următoarele certificări ISO: ISO 17025 sau ISO 17020 și că au personal calificat care atestă un standard de securitate ISO 27001 sau echivalent și că nu se află într-o relație interdependentă cu un organizator de jocuri de noroc, probabil să împiedice desfășurarea activității;
 • organismele de evaluare a conformității trebuie să demonstreze că dețin cel puțin una dintre următoarele certificări ISO: ISO 17025, ISO 17020 și că operatorul economic nu se află într-o relație interdependentă cu un organizator de jocuri de noroc, care ar putea împiedica activitatea.

Legislația română care are impact asupra activităților de jocuri de noroc cuprinde următoarele acte normative principale:

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc („OUG nr. 77/2009”);
 • Hotărârea Guvernului nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 77/2009 („Legislația secundară”);
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național de Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea OUG nr. 77/2009;
 • Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național de Jocuri de Noroc;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal („Codul fiscal românesc”);
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 • Ordin emis de președintele Oficiului Național de Jocuri de Noroc nr. 47/2016 pentru aprobarea conținutului, rapoartelor și accesului la informațiile transmise de către operatorii de jocuri de noroc de la distanță la Oficiul Național de Jocuri de Noroc;
 • Ordin emis de președintele Oficiului Național de Jocuri de Noroc nr. 48/2016 pentru aprobarea procedurii pentru îndeplinirea condițiilor de conectare a sloturilor terestre și jocurilor de noroc de tip pariuri; și
 • Ordin emis de președintele Oficiului Național de Jocuri de Noroc nr. 93/2016 pentru aprobarea cerințelor obligatorii pentru certificarea și auditul sistemelor de jocuri la distanță.

Ca principiu, regulamentul românesc permite oferirea oricărui produs relevant pe piața românească, atât sub formă terestră, cât și în forme digitale / online, cu condiția ca licențele și autorizațiile necesare să fie obținute de către operatorul intenționat pentru a oferi produsul relevant.

Jocurile sociale / de îndemânare nu sunt reglementate în mod expres în conformitate cu legislația românească a jocurilor de noroc și nu ar trebui în mod normal calificate ca jocuri de noroc. Astfel, în conformitate cu OUG nr. 77/2009, un joc de noroc este definit ca un produs care întrunește cumulativ următoarele caracteristici:

 • perceperea unei taxe de participare;
 • jocul se bazează pe selecția aleatorie a rezultatelor;
 • câștiguri monetare; și
 • oferirea publică a jocului respectiv de către organizator participanților.

Prin urmare, orice joc care nu are unul (sau mai multe) din elementele obligatorii furnizate de definiția legală nu ar trebui să fie calificat ca joc de noroc și, în principiu, nu ar trebui permis în România fără a obține licențele și autorizațiile impuse. prin regulamentul jocurilor de noroc.

Procesul de licențiere

O licență trebuie obținută de la ONJN de către toți operatorii care doresc să organizeze activități de jocuri de noroc în România. După ce Comitetul a evaluat cu succes dosarul reclamantului, o licență poate fi acordată individual pentru o perioadă de 10 ani. Aceasta exclude jocurile temporare, caz în care licența este acordată pentru o perioadă limitată de 3 luni. În plus, trebuie obținută o autorizație de la ONJN. Taxele aferente licențelor și autorizației sunt enumerate mai jos.

Cerințele impuse de ONJN includ:

 • Reședință în România. Operatorii care doresc să ofere serviciile lor jucătorilor români trebuie să fie rezidenți ai României, UE sau SEE și trebuie să obțină licențele și autorizațiile relevante de la ONJN. În cazul în care societatea este o entitate străină, aceasta trebuie să numească un reprezentant autorizat local, al cărui domiciliu se află în România, să se ocupe de autoritățile competente din țară și să aibă puterea de a încheia contracte în numele său
 • Deschiderea unui cont bancar la una dintre băncile din România unde operatorul ar trebui să depună banii jucătorilor. Operatorii de jocuri de noroc licențiat vor putea să plătească jucătorilor doar prin intermediul procesatorilor de plăți care au fost aprobați de ONJN
  Cerințe privind capitalul social minim al companiei, în funcție de tipul de joc pe care îl oferă
 • declarație lunară cu detalii privind veniturile provenite din jocurile de schimbare, precum și taxele datorate va trebui să fie înaintată ONJN pe un formular standard
 • Respectarea principiilor privind protecția minorilor, precum și a conținutului materialului promoțional utilizat și a locațiilor în care pot fi afișate

Regulile AML

În conformitate cu OUG nr. 77/2009, toate plățile către jucătorii care participă la jocuri de noroc online trebuie efectuate numai printr-un procesator de plăți care deține o licență de clasa 2 acordată de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, indiferent dacă entitatea de plată respectivă deține deja autorizațiile / aprobările necesare în conformitate cu regulamentul bancar / financiar.

La 18 iulie, Legea nr. 129/2019 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, care transpune Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului („Legea AML”), care, prin comparația cu vechea lege AML din România, extinde sfera entităților raportoare din domeniul jocurilor de noroc (în sensul că vechea lege AML se referea în mod specific numai la cazinouri ca fiind supuse cerințelor AML, în timp ce noua lege AML se aplică tuturor operatorilor de jocuri de noroc ). Conform noii legi AML, Biroul Național pentru Jocuri de Noroc este autoritatea de control în ceea ce privește prevenirea spălării banilor în domeniul jocurilor de noroc. Deși Oficiul român AML poate efectua încă inspecții, este de așteptat să facă acest lucru numai în circumstanțe excepționale, lăsând această atribuire în principal Biroului Național pentru Jocuri de Noroc.

Până în prezent, interpretarea biroului român AML era că numai operatorii din România erau supuși legii locale AML (ca atare implementează Directiva UE), în timp ce entitățile străine (nerezidente) ar intra sub incidența reglementărilor AML existente în tara de origine. Cu toate acestea, este demn de remarcat faptul că, pe baza unei interpretări cvasi-oficiale recente a Oficiului român AML în timpul unei conferințe publice, acum pare că Oficiul român AML este de părere că noua lege AML este aplicabilă și entităților străine, care generează implicit obligații legale suplimentare față de acești operatori. Ca atare, în ciuda faptului că au fost încorporate și au reședința fiscală în alte jurisdicții, operatorii de jocuri de noroc online autorizați străin activează în România și desfășoară activități de jocuri de noroc la distanță pe teritoriul României, în virtutea unei licențe de clasă 1 și a unei autorizații emise de National Gambling. Biroul, sunt obligați să efectueze raportarea AML relevantă în România și să numească un contact pentru a stabili legături cu autoritatea AML locală.

În timp ce legislația românească privind jocurile de noroc nu reglementează în mod specific utilizarea monedelor virtuale pentru operațiunile de jocuri de noroc, OUG nr. 77/2009 prevede în mod expres că orice instrument de plată utilizat pentru jocurile de noroc trebuie să cuprindă detaliile de identificare ale persoanei care a operat instrumentul respectiv. Această cerință de reglementare poate duce la concluzia că monedele virtuale care nu pot activa acest standard de identificare nu sunt permise în temeiul regulamentului românesc privind jocurile de noroc.

Reformele legale anticipate

Următoarele inițiative de reglementare, dacă sunt adoptate, pot avea un impact destul de semnificativ pe piața românească a jocurilor de noroc:

 • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc - propunerea legislativă este în acest moment în dezbatere la Senat și primul proiect al propunerii poate fi găsit pe site-ul web al Senatului: https://www.senat.ro/ legis / PDF / 2019 / 19L397FG.PDF. Proiectul propunerii legislative include, printre altele, o serie de restricții privind publicitatea (de exemplu, prevede că spoturile publicitare pentru jocuri de noroc sunt interzise în timpul zilei, iar difuzarea lor este permisă să înceapă numai la ora 23:00; în afara -este interzisă publicitatea pentru jocuri de noroc la domiciliu de dimensiuni mari), precum și responsabilitatea operatorilor de jocuri de noroc sociale (de exemplu, operatorii terestre vor fi obligați să afișeze vizibil clienților afișe și mesaje informative cu privire la riscul dezvoltarea unei dependențe de jocuri de noroc în fiecare cameră a fiecărei agenții de jocuri de noroc; de asemenea, operatorii de jocuri de noroc online vor fi obligați să afișeze un banner virtual informativ pe platforma de jocuri de noroc). Noul proiect legislativ prevede, de asemenea, că documentele prin care licența și autorizația unui operator de jocuri de noroc sunt revocate, suspendate sau anulate vor fi trimise imediat la Oficiul Național al Registrului Comerțului.
 • Proiectul Ordinului tehnic „Condiții tehnice minime pentru verificarea mijloacelor de jocuri de noroc” care urmează să fie emis de președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, care are ca scop, printre altele, stabilirea unui set de cerințe tehnice minime pentru echipamentul de jocuri de noroc care acoperă securitatea, buna funcționare și integritatea software-ului și hardware-ului, precum și stabilirea unui set de criterii care să permită Biroului Român de Metrologie Legală și organismele de evaluare a conformității să evalueze conformitatea mașinilor slot într-un mod care să fie unitar, trasabil și permite efectuarea unui audit al modului în care a fost efectuată evaluarea. Proiectul Ordinului tehnic a fost publicat pe site-ul oficial al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc la 14 iunie 2019 și este în prezent în așteptare.
 • Conform Legii AML nr. 129/2019, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor („ONPCSB”) va emite un ordin, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii AML, care conține metodologia și modelele formularelor de raportare. Până la intrarea în vigoare a ordinului menționat mai sus, entitățile raportoare vor trimite rapoartele conform Deciziei ONPCSB nr. 2742 și în baza Deciziei ONPCSB nr. 673/2008. În acest moment, proiectul noului ordin nu a fost încă publicat.
  De asemenea, potrivit unui interviu recent al actualului președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, publicat pe site-ul www. bursa.ro la 3 septembrie 2019, președintele a declarat că autoritatea de reglementare a jocurilor de noroc are în vedere emiterea în viitorul apropiat a unor noi reglementări legale pentru terminalele de pariuri, stabilirea normelor de verificare pentru modul de colectare, securitatea transmisiei și, respectiv, stocarea datelor referitoare la slot machine, precum și alte modificări legale pentru a reglementa noi tipuri de activități de jocuri de noroc (cum ar fi activitățile zilnice de sport fantezist („DFS”) și altele).

Înființare Companie Română

Înființarea unei companii în România este un proces foarte ușor și simplu și va dura câteva zile lucrătoare pentru a fi încorporată. Afacerea poate fi înregistrată atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice. Companiile românești sunt înregistrate cu propriile conturi bancare, iar capitalul social este minim, își pot deține propriul patrimoniu și își poate înființa propria structură de management. În același timp, orice afacere locală trebuie să aibă un sediu social în România.

O companie străină poate fi acționar unic (dacă este SRL) sau o companie străină poate fi acționar împreună cu cel puțin un alt acționar care poate fi o persoană juridică sau o persoană privată (dacă este o societate pe acțiuni).

Cel mai comun mod de a deschide o companie în România este prin înregistrarea unei societăți cu răspundere limitată (SRL). Companiile din România pot lua, de asemenea, forma unor parteneriate și societăți pe acțiuni, care sunt în mod obișnuit încorporate în această țară.

Capitalul social

Capitalul social minim necesar este de două sute (200) RON, adică aproximativ patruzeci și cinci (45) de euro. Valoarea minimă a capitalului social subscris și vărsat la data solicitării licenței unui organizator de jocuri de noroc trebuie să fie următoarea:

 • Pentru organizatorii care operează jocuri la loterie: minim 2.000.000 RON
 • Pentru organizatorii care operează pariuri reciproce: minim 1.000.000 RON
 • Pentru organizatorii care operează pariuri cu rată fixă: minim 1.000.000 RON
 • Pentru organizatorii care operează pariuri în contrapartidă: minim 1.000.000 RON
 • Pentru organizatorii care operează jocuri de noroc caracteristice cazinourilor: minim 1.000.000 RON
 • Pentru organizatorii care operează jocuri de tip slot machine: minim 30.000 RON
 • Pentru organizatorii care operează jocuri de bingo care au loc în sălile de jocuri de noroc: minim 100.000 RON
 • Pentru organizatorii care operează jocurile de noroc online prezentate în h) -m): minim 1.000.000 RON
 • Pentru organizatorii care operează jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor de televiziune: minim 1.000.000 RON
 • Pentru organizatorii care operează jocuri temporare: minim 1.000.000 RON
 • Pentru organizatorii de festivaluri de poker: minim 1.000.000 RON

Impozitarea companiilor românești

România are cel mai mic impozit din Europa pentru o micro-companie românească (până la 1.000.000 EUR):

 • 1% pentru o companie cu minimum 1 angajat;
 • 3% pentru o companie fără angajață;
 • 5% impozit pe dividende.

Acționari

Numărul minim de acționari este de doi, deși este, de asemenea, posibil să se înregistreze companii cu un singur membru în care un acționar deține toate acțiunile companiei, cu condiția îndeplinirii anumitor condiții. Persoanele fizice, companiile și alte entități cu o personalitate distinctă distinctă pot deține acțiuni la o companie românească. Nu există restricții cu privire la naționalitatea și reședința acționarilor.

Directorii

Numărul minim de administratori este unul și nu există restricții cu privire la naționalitatea și reședința administratorilor. Recomandăm cu tărie ca, din motive fiscale, majoritatea directorilor din consiliul de administrație să fie persoane care sunt rezidente în România.

Impozitarea acționarilor companiilor românești

Impozitul de 5% este reținut la distribuirea profiturilor către acționarii companiilor românești, indiferent de reședința și naționalitatea acționarilor.

Conturi bancare

Companiile românești pot deține conturi bancare în România sau oriunde în lume. Vă putem ajuta să deschideți atât un cont bancar corporatist, cât și unul privat la una dintre principalele bănci din România. Astfel de bănci oferă servicii diferite, inclusiv cărți de cecuri, carduri de debit/credit, internet, servicii bancare telefonice și mobile, conturi bancare într-o gamă largă de valute și alte servicii bancare tradiționale. Astfel de bănci oferă și servicii internaționale de finanțare comercială și comercială.

Sediul social

Fiecare companie trebuie să aibă un sediu social în România. Szilaghi Consulting poate furniza propria adresă ca adresă înregistrată a companiei. Dintr-o perspectivă juridică și fiscală pur românească, nu este necesară prezența fizică în România, cu toate acestea, există o excepție pentru companiile de jocuri de noroc care trebuie să aibă o prezență fizică, deci un birou închiriat sau deținut.

Confidențialitate

Toate documentele companiei sunt publice. Cu toate acestea, confidențialitatea poate fi menținută prin serviciile unui fiduciar în care numele acționarului nu va fi dezvăluit pe documentele companiei. În acest caz, nu este necesară depunerea detaliilor beneficiarului beneficiar final la Registrul societăților comerciale din România.

Angajații

O companie românească poate opera un birou în România și poate angaja atât expatriați calificați, cât și profesioniști în România. Toți angajații care lucrează în România sunt supuși plății impozitelor și contribuțiilor de asigurări naționale românești. Cetățenii UE nu au nevoie de un permis de lucru pentru a lucra în România, în timp ce acest lucru este necesar pentru resortisanții țărilor terțe.

Informații Generale

Tip Entitate SRL
Legislație aplicabilă Common
Disponibilitate pentru compania fără activitate (shelf company) Da
Timp de înregistrare 3 zile
Taxe corporatiste 1-3%/venit până la 1 milion de euro, 16%/profit la peste 1 milion de euro
Accesul la tratatele de dublă impunere Da

Cerințe capital social

Moneda standard RON
Valute acceptate RON
Capital social minim 200 RON
Capital social curent autorizat 200 RON

Directori

Număr minim 1
Director înregistrat local Nu
Directorii corporativi sunt permiși Da
Documente oficiale disponibile publicului Da
Kicații de întâlnire Oriunde

Acționari

Număr minim 1
Documente oficiale disponibile publicurlui Da
Locații de întâlnire Oriunde

Secretar

Înregistrat Optional
Local sau calificat No

Contabilitate

Obligația de a pregătii documentația Da
Cerințe de audit Da
Obligația de a depune conturi Da
Conturi accesibile publicului Da

Costuri de stat recurente

Taxe minime anuale/taxe de licență 0

Altele

Obligația de a depune declarația anuală de venit Da
Schimbarea adresei este permisă Da

Taxe de autorizare și de autorizare

I. Taxele de licență ale organizatorului jocurilor de noroc (anual):

A.            For lottery games: EUR 115 000
B.            For mutual betting: EUR 45 000
C.            For fixed-rate betting: EUR 25 000
D.            For counterpart betting: EUR 25 000
E.            For games of chance characteristic of casinos: EUR 95 000
F.            For games of chance characteristic of poker clubs: EUR 15 000
G.            For slot machine-type games: EUR 20 000
H.            For bingo games taking place in gambling halls: EUR 10 000
I.             For bingo games of chance organized via television network systems: EUR 70 000
J.            For remote games of chance, there are three categories of license as follow:
1st Class Licence: This is granted to operators organizing remote games of chance, who have direct contracts with players, and is calculated according to the organizer’s turnover.
2nd Class Licence: for legal persons involved in the field of traditional and remote games of chance, as well as conformity evaluation bodies. This is subject to a fee of EUR 6000/ year.
3rd Class Licence: for the State monopoly remote games provided for in Article 10(1)(h) of the Emergency Ordinance.
K.            For poker festivals EUR 5 000
L.            For temporary casino-type games (valid three months) EUR 23 750
M.            For temporary slot machine-type games (valid three months) EUR 5 000
N.            For temporary bingo-type games in halls (valid three months) EUR 2 500
O.            For tombola type of games – traditional game EUR 5 000
P.            For video lottery game – traditional game EUR 50 000

II. Taxele de autorizare ale operatorului de jocuri de noroc (anual):

A.            For traditional lottery-type games:     EUR 180 000
B.            For mutual betting – traditional: 16 % of the organizer’s income from games of chance, as defined in Article 11 of this Emergency Ordinance, but not less than:     EUR 90 000
C.            For fixed-rate betting – traditional: 16 % of the organizer’s income from games of chance, as defined in Article 11 of this Emergency Ordinance, but not less than:     EUR 90 000
D.            For counterpart betting – traditional: 16 % of the organizer’s income from games of chance, as defined in Article 11 of this Emergency Ordinance, but not less than:     EUR 90 000
E. For games of chance characteristic of casinos:
for each table, in the city of Bucharest:     EUR 60 000
for each table, in other locations than the city of Bucharest:     EUR 30 000
F.            For poker clubs:
for each premises, in the city of Bucharest:     EUR 70 000
for each premises, in locations other than the city of Bucharest:     EUR 30 000
G.           For each slot machine-type piece of gaming equipment:
Slot machine Class A   EUR 2 600
Electronic devices offering limited-risk winnings, Class B   EUR 1 500
H.            For bingo games taking place in gambling halls:   EUR 7 000
for each hall, as well as 3 % of the nominal value of cards purchased from Imprimeria Naţională SA, the Romanian National Printing Company, which is paid in advance to the State Treasury; a payment order endorsed by the treasury is presented when the cards are collected
I.             For bingo games of chance organized via television network systems: 16 % of the organizer’s income, as defined in Article 11 of this Emergency Ordinance, but not less than EUR 115 000
J.             For 1st Class remote games of chance: 16 % of the organizer’s income from games of chance, as they are defined in Article 11 of this Emergency Ordinance but no less than EUR 100 000
K.            For 3rd Class remote games of chance: 16 % of the organizer’s income from games of chance, as they are defined in Article 11 of this Emergency Ordinance but no less than  EUR 100 000
L.             For poker festivals    EUR 20 000
M.          for temporary casino-type games (valid three months)    EUR 10 000
N.           for temporary Class A slot machine-type games (valid three months)    EUR 650
O.           for temporary bingo-type games in halls (valid three months)    EUR 1 750
for each location, as well as 3 % of the nominal value of cards purchased from Imprimeria Naţională SA, which is paid in advance to the State Treasury; a payment order endorsed by the treasury is presented when the cards are collected.P.             for tombola type of games – traditional game: 16% of the organizer’s income from games of chance, as they are defined in Article 11 of this Emergency Ordinance.

Taxe speciale:

A. Pentru loteria video (VLT): 3% s-au aplicat veniturilor operatorului licențiat din jocuri de noroc. Taxa va fi transferată integral la bugetul de stat până în a 25-a zi (inclusiv) a lunii următoare, pentru luna precedentă. Taxa colectată va fi alocată anual, conform Legii bugetului de stat, Ministerului Tineretului și Sportului pentru sprijinirea activităților sportive la nivel național, precum și finanțarea cluburilor sportive, centrelor pentru copii și juniori.

B. Taxa de acces – bilet de intrare:

 • pentru jocuri de noroc caracteristice cazinourilor: 50 RON
 • pentru jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker: 30 RON

C. Taxa suplimentară pentru jocurile de noroc caracteristice sloturilor prevăzute la art. 10 (1) litera (e) punctul (i) pentru loteria video (VLT): 400 EUR / stație autorizată / an, plătit de organizator împreună cu taxa de licență.

D. Taxele de administrare pentru aplicația de licență pentru jocuri de noroc la distanță:

Taxa de analiză a documentelor: 2.500 EUR plătite la depunerea cererii de licență la distanță pentru jocuri de noroc, împreună cu depunerea documentelor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;

Taxă de licență: 8.500 EUR / an / licență.

Ai un proiect despre care ai vrea să ne vorbești?

Szilaghi Consulting
Calea Dorobantilor 89, Bl X3, Sc 1, Ap 2, Cluj Napoca, CJ, 400609, Romania