POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Politica de Confidențialitate a Szilaghi Consulting

Politica de Confidențialitate

Prin această politică de confidențialitate, Szilaghi Consulting dorește să vă informeze despre modul în care prelucrăm datele dvs. personale în cadrul acestui site web.

Luăm foarte în serios protecția datelor dvs. cu caracter personal și respectăm strict reglementările legilor privind protecția datelor. Datele cu caracter personal vor fi colectate pe acest site numai în măsura în care este necesar din punct de vedere tehnic, așa cum este descris mai jos. Următoarea clarificare vă oferă o prezentare generală a modului în care garantăm această protecție și a tipurilor de date care vor fi colectate în ce scop. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu prelucrarea datelor colectate despre dvs. în modul descris și în scopul declarat.

În conformitate cu legile aplicabile, aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces: Aveți dreptul de a fi informat, la cerere, dacă datele dvs. personale sunt sau nu procesate și, acolo unde este cazul, de a solicita accesul la datele personale. Informațiile de acces includ, printre altele, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele dvs. cu caracter personal. Aveți dreptul de a obține o copie a datelor dvs. personale prelucrate. Pentru orice copii suplimentare, putem percepe o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative.
  • Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a vă rectifica datele personale inexacte. În funcție de scopurile procesării, aveți dreptul de a completa datele dvs. personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
  • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): aveți dreptul să ne cereți să ștergem datele dvs. personale.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi numai pentru anumite scopuri.
  • Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal furnizate într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină și aveți dreptul de a transmite acele date cu caracter personal către o altă entitate fără obstacole din partea noastră.
  • Dreptul de a obiecta: Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, în orice moment la prelucrarea datelor dvs. personale de către noi și ni se poate cere să nu mai prelucrăm datele dvs. personale. Dacă aveți dreptul de a vă opune și vă exercitați acest drept, datele dvs. personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri de către noi. Exercitarea acestui drept nu va suporta costuri. Un astfel de drept poate fi anulat, în special, dacă prelucrarea datelor dvs. personale este necesară pentru a lua măsuri înainte de a încheia un contract sau pentru a efectua un contract deja încheiat.

Puteți exercita oricare dintre drepturile menționate mai sus și puteți primi mai multe informații cu privire la aceste drepturi, trimițându-ne, în calitatea noastră de operator de date, o cerere scrisă la adresa:

Szilaghi Consulting Romania SRL
Calea Dorobanților 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2
Cluj Napoca, CJ, 400609, Romania

De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

1. Datele personale și utilizarea acestora

Datele personale includ, printre altele, informații precum numele dvs. și adresa dvs. de e-mail. Datele personale vor fi apoi colectate de noi numai în măsura și în scopul pentru care ne furnizați datele, de ex. pentru înregistrare. În special, datele dvs. personale vor fi utilizate numai în scopuri publicitare dacă ne-ați dat consimțământul expres pentru a face acest lucru. Datele dvs. personale nu vor fi transmise unor terțe părți fără consimțământul dumneavoastră. Datele cu caracter personal vor fi trimise numai instituțiilor de stat și autorităților abilitate să primească informații în cadrul legilor relevante sau dacă suntem obligați să facem acest lucru printr-o decizie judecătorească. Dacă comandăm terților îndeplinirea sarcinilor și serviciilor individuale pentru noi, aceștia vor avea acces la datele dvs. personale numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor. Acești furnizori de servicii se angajează să proceseze datele dvs. personale în conformitate cu această politică de confidențialitate și cu legile obligatorii privind protecția datelor.

2. Stocarea datelor

Informațiile personale pe care ni le-ați trimis vor fi păstrate în siguranță în conformitate cu versiunea actuală și valabilă aplicabilă a perioadelor legale de păstrare și apoi șterse.

3. Securitatea datelor dvs.

Vă vom proteja datele personale de accesul, utilizarea sau publicarea neautorizată. Ne asigurăm că informațiile dvs., pe care le stocăm pe server, se află într-un mediu controlat și sigur în care accesul neautorizat și publicarea sunt împiedicate.

4. Buletin informativ

Dacă v-ați înscris la Newsletter-ul nostru, folosim adresa de e-mail pe care ne-ați trimis-o pentru a vă trimite acest Newsletter cu acordul dumneavoastră expres. Desigur, este posibil să vă dezabonați de la Newsletter în orice moment.

5. Înregistrarea datelor în scopuri statistice

Când vizitați site-ul web, browserul dvs. de internet trimite automat informații de conectare la serverul nostru web. Aceasta include, printre altele, tipul și versiunea browserului, data și ora accesului, adresa URL a site-ului web de referință, dosarele accesate. Aceste date vor fi stocate separat de alte date pe care le-ați introdus în cadrul utilizării ofertei noastre. Nu este posibil pentru noi să alocăm aceste date unei anumite persoane. Aceste date vor fi analizate numai în scopuri statistice și apoi șterse în termen de o săptămână după analiză.

6. Informații / Revocare

Veți primi informații despre datele dvs. stocate la noi în orice moment, fără a fi necesară expunerea motivelor și fără taxe. În plus, vă puteți revoca consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor. Szilaghi Consulting se angajează să șteargă imediat datele cu caracter personal în cazul în care consimțământul este revocat, cu excepția cazului în care există obligații legale obligatorii de a păstra datele în siguranță care se opun acestui lucru. Revocarea și solicitarea de informații pot fi făcute în mod informal prin poștă la

Szilaghi Consulting Romania SRL
Calea Dorobanților 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2
Cluj Napoca, CJ, 400609, Romania

precum și prin e-mail în orice moment către office [la] szilaghi.com.

7. Cookie-uri

„Cookie-urile” sunt fișiere mici care ne permit să stocăm informații specifice despre dvs., despre utilizator, pe computerul dvs. sau pe alt dispozitiv final în timp ce utilizați oferta de la Szilaghi Consulting. Cookie-urile ne ajută, de exemplu, să determinăm frecvența de utilizare și numărul de utilizatori ai serviciilor noastre, precum și să proiectăm oferta noastră în cel mai confortabil, eficient și interesant mod posibil pentru dvs. Puteți să dezactivați stocarea cookie-urilor în browserul dvs., să o limitați la anumite site-uri web sau să configurați browserul în așa fel încât să vă anunțe de îndată ce va fi trimis un cookie. De asemenea, puteți șterge cookie-urile de pe hard disk-ul computerului în orice moment. Vă rugăm să rețineți, totuși, că nu este posibil să utilizați anumite oferte dacă cookie-urile de sesiune sunt respinse. Atunci când utilizați acest site web, este posibil ca cookie-urile să poată fi stocate pe computerul dvs. sau pe alt dispozitiv final de către furnizori terți. Puteți opri utilizarea acestor cookie-uri dezactivând opțiunea de a accepta cookie-uri de la furnizori terți în browserul dvs. de internet.

8. Google Analytics

Vă rugăm să nu că acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web de la Google Inc. („Google”). Google Analytics folosește așa-numitele „cookie-uri”. Acestea sunt fișiere text care sunt stocate pe computerul dvs. și ne permit să analizăm utilizarea site-ului dvs. web. Informațiile generate de cookie cu privire la utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi trimise către un server Google din SUA și stocate acolo. Google va utiliza aceste informații pentru a analiza utilizarea site-ului dvs. web pentru a compila rapoarte despre activitățile site-ului web pentru operatorii site-ului web și pentru a efectua alte servicii legate de utilizarea site-ului web și a internetului. Google va trimite, de asemenea, informațiile sale către terți, dacă este cazul, dacă acest lucru este cerut de lege sau dacă terți prelucrează aceste date în numele Google. Google nu va conecta în niciun caz adresa dvs. IP cu alte date de la Google. Puteți împiedica instalarea cookie-urilor configurând software-ul browserului în mod corespunzător; Vă rugăm să rețineți, totuși, că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site web pe deplin. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu prelucrarea datelor colectate despre dvs. în modul descris mai sus și în scopul menționat mai sus.

9. LinkedIn

Pluginurile de la LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SUA (denumite în continuare „LinkedIn”) sunt integrate în acest site web. Puteți recunoaște pluginurile LinkedIn din sigla LinkedIn sau din „Butonul de partajare” de pe acest site web. Dacă vizitați acest site web, va fi generată o conexiune directă între browserul dvs. și serverul LinkedIn prin intermediul pluginului. În acest fel, LinkedIn primește informații despre care ați vizitat acest site web cu adresa dvs. IP. Dacă faceți clic pe „Butonul de partajare” LinkedIn în timp ce sunteți conectat la contul dvs. LinkedIn, puteți conecta conținutul acestei pagini web la profilul dvs. LinkedIn. În acest fel, LinkedIn poate aloca vizita pe acest site web contului dvs. de utilizator. Vă rugăm să rețineți că noi, în calitate de operatori de site-uri web, nu primim cunoștințe despre conținutul datelor transferate și despre utilizarea lor de către LinkedIn. Puteți găsi detalii despre colectarea datelor (scopul, amploarea, prelucrarea și utilizarea ulterioară), precum și drepturile dvs. și posibilele setări în politica de confidențialitate a LinkedIn. LinkedIn păstrează această politică la www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

10. Link-uri către site-uri web de la alte servicii online

Serviciile online de la alți furnizori care sunt conectați la acest site web sunt ei înșiși responsabili de respectarea dispozițiilor legale privind protecția datelor. În general, aceste servicii online au și propria lor politică de confidențialitate, care este obligatorie în acest sens. Prin prezenta, clarificăm că nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru acest lucru.

11. Modificarea prezentei politici de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate în orice moment, respectând dispozițiile speciale aplicabile privind protecția datelor.

Datat în 03/2021

Ai un proiect despre care ai vrea să ne vorbești?

Szilaghi Consulting
Calea Dorobantilor 89, Bl X3, Sc 1, Ap 2, Cluj Napoca, CJ, 400609, Romania